Jaka kara za przeładowanie autolawety

Jaka kara za przeładowanie autolawety

Transport Usługi

Jaka kara za przeładowanie autolawety – przeciążony pojazd może powodować duże zagrożenie na drodze. Dopuszczalna masa pojazdu jasno określona jest w obowiązujących przepisach prawa. Dotyczy nie tylko pojazdów osobowych, ale także auto lawety, która znajduje szerokie zastosowanie w transporcie. Przede wszystkim do transportowania samochodów po wypadkowych, po awariach i kolizjach. Sprawdza się także do przewozu niesprawnego auta zza granicy. Kierowca nie musi mieć własnej autolawety wynajem jest korzystną opcją, która pozwala na jej użytkowanie bez konieczności wydatków na zakup. Wynajmując pojazd, należy jednak dokładnie sprawdzić jego dopuszczalną masę.

Jakie obowiązują przepisy w związku z prowadzeniem autolawety?

Dopuszczalna masa całkowita dla autolawety to 3,5 tony. Wartość ta uwzględnia zarówno ciężar autolawety, jak i pasażerów i kierowcy. Zawsze znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Przed rozpoczęciem załadunku, należy ją zatem zweryfikować.  Aby kierować autolawetą o masie całkowitej do 3,5 tony, należy mieć prawo jazdy kategorii B. W przypadku gdy masa jest wyższa niż wskazana wcześniej, konieczne są kolejne uprawnienia takie jak prawo jazdy kategorii C1, B96 lub B+E.

Jakie są konsekwencje prawne za przekroczenie dopuszczalnej masy autolawety w Polsce i za granicą?

Wypożyczalnia autolawet oferuje usługę wynajmu autolawety. Udziela również szczegółowych informacji na temat zasad transportu autolawetą. Warto się z nimi zapoznać, szczególnie że są inne dla Polski i innych krajów. Za ich przestrzeganie odpowiada przewoźnik i kierowca, natomiast kontroluje je Inspekcja Ruchu Drogowego. Za przekroczenie dopuszczalnych norm grozi kara finansowa. jej wysokość uzależniona jest od trzech kryteriów: modelu auta, rodzaju osi oraz rodzaju drogi. Najniższa obowiązują kara wynosi pięćset złotych i wystawiana jest, gdy przekroczenie masy wynosi do dziesięciu procent. Powyżej dwudziestu procent grzywna wzrasta nawet do piętnastu tysięcy złotych. Najniższe kary udzielane są w Holandii. Tam dopuszczalne przekroczenie masy może być nie wyższe niż pięć procent dla nacisku na oś oraz do dziesięciu procent dla DMC.

Jaka kara za przeładowanie autolawety
Jaka kara za przeładowanie autolawety

Jak wygląda sytuacja międzynarodowa? W stosunku do limitu i nacisku, uznawane przekroczenie w Niemczech i Austrii wynosi dwa procent. Wtedy kierowca otrzymuje wyłącznie pouczenie. Gdy przekroczenie wynosi do pięciu procent, kierowca otrzymuje już karę pieniężną, która kosztuje około stu pięćdziesięciu złotych. W  Austrii czterdzieści złotych. Wartość grzywny jest tym wyższa, im wyższe jest przekroczenie. Powyżej trzydziestu pięciu procent, kara może wynosić nawet do dwóch tysięcy złotych dla przewoźnika. Z kolei kierowca otrzymuje karę, której wartość to sto do nawet tysiąca sześciuset złotych.

Największe kary nakładane są na kierowców na terenie Belgii. Najniższa, obowiązująca grzywna to koszt około trzystu dwudziestu złotych, natomiast najwyższa to około trzysta tysięcy złotych. Ponadto udzielane są także kary pozbawienia wolności, ale tylko w  przypadku poważnych przekroczeń prawa. Jak wygląda sytuacja na Węgrzech? W przypadku gdy przekroczenie DMC jest do pięciuset kilogramów oraz pięć procent dla masy nacisku na osie, to nakładane są kary pieniężne.

Kto otrzymuje karę za przeciążenie autolawety?

Przewoźnik ponosi największą odpowiedzialność za stan autolawety, w związku z tym również jej przeciążenie. Jako właściciel firmy transportowej zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo transportu. Istnieją jednak przypadki, kiedy karę może ponosić też kierowca. Zwykle przewoźnik musi wtedy udowodnić, że nie wiedział o przeciążeniu pojazdu. Jeśli uda mu się dowieść swojej niewinności zostaje zwolniony z odpowiedzialności, którą w tym wypadku ponosi wyłącznie kierowca. W zależności od kraju może uzyskać inny rodzaj kary. Wyjątkiem od reguły, że odpowiedzialnością obarczony jest przewoźnik, może być również odpowiedni zapis w umowie, jak i zmiany wynikające  z przepisów ruchu drogowego w danym państwie. Zwykle takie sprawy rozstrzygane są sądownie. Warto jednak mieć odpowiednie dowody, które potwierdzą wersję jednej ze stron. W innym przypadku przewoźnik może otrzymać grzywnę o odpowiedniej wysokości.

Podsumowując, statystyki wskazują, że przeciążenia autolawety zdarzają się często w przypadku ujawnianych kontroli drogowych. Niestety wynikają z zaniedbań kierowców lub ich przełożonych, zdecydowanie rzadziej z powodu nieznajomości przepisów prawa. Tym samym stanowią poważne zagrożenie w ruchu drogowym. Tego typu sytuacje mają miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. W każdym państwie istnieje odpowiednia instytucja zajmująca się ich wykrywaniem i przyznawaniem kar. W związku z tym kierowcy są zobowiązania do przestrzegania przepisów, nie tylko z powodu bezpieczeństwa, ale również z obawy o możliwe kary. Dzięki temu można uniknąć wypadków, jak i grzywny. Ma to również przełożenie na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa na drogach. Warto regularnie śledzić zmiany w przepisach i nowelizacje, ponieważ mogą one ulegać zmianom. Nieznajomość prawa nie zwalnia jednak z jego przestrzegania.