Chirurgia plastyczna co to jest?

Chirurgia plastyczna co to jest?

Uroda Zdrowie

Chirurgia plastyczna, co to jest? To szczególny rodzaj zabiegu polegający na rekonstrukcji określonych obszarów ciała, które wpływają na wygląd i funkcjonowanie człowieka. Chirurgia plastyczna może być estetyczna i polega na zmianie wyglądu za pomocą takich operacji, jak plastyka nosa, liposukcja i powiększanie piersi. Może być operacją rekonstrukcyjną, wykonywaną w celu poprawy pewnych funkcji organizmu lub skorygowania poważnych urazów, które uniemożliwiają człowiekowi prowadzenie normalnego, satysfakcjonującego życia. Mogą to być wady wrodzone, urazy, oparzenia lub konsekwencje choroby.

Jakie zadania spełnia chirurgia plastyczna ?

Chirurgia plastyczna ma na celu skorygowanie części ciała odbiegających od anatomicznej normy. Biorąc pod uwagę fakt, że jest wykonywana na dowolnych narządach i tkankach, dyscyplina ta ma wyraźny charakter wielokierunkowy. Przejawia się to z jednej strony w tym, że chirurdzy plastyczni ściśle współpracują z lekarzami innych specjalności chirurgicznych (mammologami, traumatologami, ortopedami, specjalistami chirurgii ogólnej i naczyniowej itp.). Z drugiej zaś w fakcie, że w ramach chirurgii plastycznej istnieje wiele specjalizacji, takich jak chirurgia piersi, chirurgia ręki, chirurgia kończyn dolnych, chirurgia oparzeń, chirurgia rekonstrukcyjna i chirurgia estetyczna. Najczęściej chirurgia plastyczna jest wykonywana w celu wyeliminowania problemów związanych ze starzeniem się, usunięcia guzów, blizn, korekcji wad rozwojowych. Główna różnica między kosmetyczną chirurgią plastyczną a rekonstrukcyjną chirurgią plastyczną polega na tym, że ludzie wybierają chirurgię plastyczną, aby poprawić swój wygląd. Rekonstrukcyjna chirurgia plastyczna ma na celu poprawę funkcjonalności.

Główne rodzaje chirurgii plastycznej

  • Korekta deformacji twarzy
  • Korekta brody
  • Korekcja nosa
  • Operacja powiek – blefaroplastyka
  • Otoplastyka (korekta małżowin usznych)
  • Plastyka brzucha
  • Redukcja piersi, powiększanie piersi
  • Intymna chirurgia plastyczna.

Rekonstrukcyjna chirurgia plastyczna koryguje wady twarzy i ciała, w tym fizyczne wady wrodzone, takie jak rozszczep wargi, deformacje smaku i słuchu, urazy pourazowe, takie jak ukąszenia psa. Ponadto: oparzenia, nieprawidłowości rozwojowe, zaburzenia spowodowane infekcją lub chorobą po zabiegach medycznych, takich jak rekonstrukcja piersi po operacji raka piersi.

Do kogo się udać w celu poddania się operacji plastycznej?

Chirurgia plastyczna to skomplikowana operacja, którą wykonują wysoko wykwalifikowani i doświadczeni chirurdzy plastyczni i dopiero po dokładnej analizie potrzeb fizycznych i stanu psychicznego danej osoby. Ta decyzja zależy od wieku, ogólnego stanu zdrowia, tekstury skóry, struktury kości i zdolności gojenia, a także charakteru konkretnego problemu.

Chirurgia plastyczna – rekonstrukcyjna a estetyczna ?

Chirurgia plastyczna co to jest?
Chirurgia plastyczna, co to jest?

Do najważniejszych podgrup wymienionych wyżej chirurgii plastycznej należy chirurgia rekonstrukcyjna, której celem jest przywrócenie funkcji obszaru ciała poddawanego interwencji. Klasycznym przykładem operacji rekonstrukcyjnej jest powiększenie piersi. W ostatnich latach stał się integralną częścią leczenia raka piersi. W przypadkach, gdy mastektomia jest nieunikniona, rekonstrukcja piersi może przywrócić naturalną objętość i kształt piersi oraz przywrócić kobiecie komfort psychiczny. W chirurgii rekonstrukcyjnej poprawa wyglądu operowanych części ciała jest zadaniem ważnym, ale drugorzędnym. Z kolei w chirurgii estetycznej na pierwszy plan wysuwa się piękno twarzy i ciała. Praca chirurga plastycznego polega na korygowaniu mniej lub bardziej oczywistych niedociągnięć estetycznych, które mogą wpływać na samoocenę lub samopoczucie psychofizyczne osoby, co z kolei wpływa na jego relacje z innymi ludźmi. Wadami, z którymi najczęściej zmaga się chirurg estetyczny, są oczywiste zmiany związane z wiekiem, głównie twarzy. Tym samym lifting znajduje się na liście najczęściej wykonywanych operacji estetycznych, w ramach, których wraz z nim dochodzi do powiększania lub zmniejszania piersi, liposukcji, korekcja nosa (korekcja kształtu nosa) lub otoplastyka (korekcja odstających uszu lub innych wad uszu). Ostatecznym celem chirurgii estetycznej jest stworzenie lub przywrócenie przyjemnej i jak najbardziej naturalnej harmonii form.

Jakie są motywy operacji plastycznej?

Wyniki badań psychologicznych wskazują, że większość kobiet decydujących się na operację liczy na znaczną poprawę stanu psychicznego, jakości życia, pewności siebie i harmonijnych relacji między partnerami. Niezadowolenie z wyglądu zostało wymienione, jako jeden z najważniejszych powodów skłaniających do operacji. Ludzi, którzy przychodzą do chirurgów plastycznych można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa to osoby, które dokładnie wiedząc, czego chcą. Większość z nich to osoby w wieku produkcyjnym, które są u szczytu kariery. Podjęcie decyzji o zabiegu wiąże się z takimi powodami jak: praca, wyjazd za granicę, braku harmonii między stanem duchowym i fizycznym. Druga grupa to osoby z wrodzonymi niepełnosprawnościami. Chirurg próbuje naprawić to, czego pozbawiła je natura. Trzecia grupa obejmuje osoby, których należy zniechęcać. Mają nadzieję, że po operacji plastycznej problemy w rodzinie lub w pracy znikną, albo będą miały szczęście na froncie miłosnym. Ci ludzie nie myślą, że przyczyny tkwią w nich, a nie w ich wyglądzie. Czasem wystarczy porozmawiać, aby człowiek zdał sobie sprawę, że nie ma potrzeby operacji, bo musi tylko rozwiązać swoje problemy psychologiczne.