Adwokat do prawa medycznego - działalność, zakres usług, obowiązki specjalisty

Adwokat do prawa medycznego – działalność, zakres usług, obowiązki specjalisty

Prawo

Adwokat do prawa medycznego – działalność, zakres usług, obowiązki specjalisty. Medycyna to dział nauki, który stale się rozwija i ewoluuje. Rozległy obszar działań to również wielka odpowiedzialność za ludzkie życie i zdrowie. W związku z tym warto również zadbać o stronę prawną lekarzy oraz ich bezpieczeństwo i ochronę. W jaki sposób określane są wszelkie prawa i obowiązki medyków? Czym zajmuje się prawo medyczne? Jaki zakres obowiązków należy do adwokata specjalizującego się w tym zakresie tematów? Kiedy zgłosić się do prawnika poruszającego się w obszarze medycyny?

Prawo medyczne – opis i charakterystyka pojęcia

Powszechnie popularne prawo medyczne to ogólny zbiór norm i obowiązków lekarzy, medyków i osób pracujących w obszarze leczenie, podtrzymywania i ratowania ludzkiego życia. Dotyczy on zarówno materialnego, cywilnego, administracyjnego, jak i karnego postępowania w procesie codziennej pracy i wykonywanych działań. Prawo to obejmuje wiele zawodów i profesji. Dotyczy między innymi:

 • lekarzy, 
 • pielęgniarek, 
 • stomatologów, 
 • położnych, 
 • fizjoterapeutów,
 • diagnostów, 
 • ratowników, 
 • i innych pracowników ochrony zdrowia. 

Prawo to regulowane jest pewnymi uchwałami dotyczącymi diagnostyki, leczenia oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych. Wszelkie niejasności, jak również rozwiązywanie wielu kłopotliwych spraw kierowanych jest do specjalisty, którym jest adwokat do prawa medycznegoKim jest tego rodzaju osoba? Jaki jej zakres obowiązków? Jakie predyspozycje powinien posiadać dobry i wiarygodny prawnik poruszający się w dziedzinie medycy i ochrony zdrowia?

Czytaj więcej:

Kim jest adwokat medyczny – działanie i zakres obowiązków

Adwokat do prawa medycznego to osoba, która działa na rzecz zarówno pacjentów, jak i osób sprawujących opiekę zdrowotną. Wśród najpopularniejszych obszarów działań należy wyróżnić:

 • podejmowanie spraw majątkowych i niemajątkowych zgłaszanych przez pacjenta, w przypadku popełnienia błędu lekarskiego, 
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej medyków, 
 • przymuszanie do wykonywania zabiegi i działań operacyjnych bez zgody pacjenta, 
 • zmuszanie i narzucanie sposobu leczenie osobom z zaburzeniami psychicznymi, 
 • naruszenie dobra materialnego i niematerialnego lekarzy i pacjentów, 
 • powództwo i prowadzenie sprawy cywilnej i karnej pomiędzy pacjentem a podmiotami świadczącymi usługi medyczne, 
 • wiele innych. 

Zadaniem adwokata do prawa medycznego jest tworzenie odpowiedniej dokumentacji, należy i pomoc w rozstrzyganiu pewnych niejasności i konfliktów. Jaki zasób umiejętności i działań posiada doświadczony adwokat medyczny?

Zakres obowiązków prawnika poruszającego się w temacie medycyny

Adwokat do prawa medycznego - działalność, zakres usług, obowiązki specjalisty
Adwokat do prawa medycznego – działalność, zakres usług, obowiązki specjalisty

Specjaliści, których zadaniem jest ochrona pacjentów, lekarzy i instytucji medycznych do osoby, które wykonują wiele działań i usług obejmujących różnorodne obszary. Są to pracownicy, którzy stale poszerzają swoją wiedzę prawną oraz medyczną, jak również starają się rozwiązywać sprawy etyki i higieny pracy lekarzy. Ponadto wykonują działania ochrony zdrowia, życia czy mienia osób. W zakresie obowiązków adwokata do prawa medycznego znajdują się działania takie jak:

 • analiza i tworzenie dokumentacji prawno-medycznej, 
 • tworzenie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem własnej działalności medycznej, 
 • zapewnienie ochrony praw pacjentów, 
 • pomoc w organizacji sądowych badań lekarskich, 
 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej wszelkich organizacji ochrony zdrowia, 
 • dochodzenie odszkodowań za poniesienie strat dotyczących zdrowia, 
 • dochodzenie zadośćuczynienia w przypadku śmierci pacjenta spowodowanego błędem lekarskim, 
 • reprezentowanie pacjenta w postępowaniach sądowych, 
 • doradztwo strategiczne i szkolenia w obszarze medycyny, 
 • wiele innych. 

Cechy charakteru i umiejętności prawnika medycznego

Zawód adwokata do prawa medycznego to specjalizacja, która wymaga od kandydatów specjalnego podejścia i wyjątkowych cech charakteru. Wśród najbardziej pożądanych wartości należy wyróżnić: chęć nauki i pozyskiwania wiedzy, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, empatia, racjonalne myślenie, umiejętność logicznego myślenia, pomysłowość, kreatywność, cierpliwość, zrozumienie i wiele innych. Osoby zgłaszające się do specjalisty bardzo często potrzebują zarówno pomocy fizycznej, prawnej, jak i emocjonalnej. Ich stan psychiczny może być niestabilny, a sami oni potrzebują oparcia, zrozumienia i wysłuchania. 

Kiedy zgłosić się do adwokata medycznego?

Obsługa i pomoc adwokata do prawa medycznego  to niekiedy jedyne rozwiązanie, które przyniesie korzyści i pozytywne zakończenie konfliktu. Udzielane przez specjalistę porady, jak również tworzenie różnego rodzaju dokumentacji w sposób profesjonalny łagodzi skutki błędów lub zaniedbań jednej ze stron. Kiedy zatem zgłosić się do fachowca? W jakich przypadkach należy udać się do prawnika? Oto kilka najpopularniejszych sytuacji:

 • w trakcie niedotrzymania terminowej opieki medycznej, 
 • zapewnienie nieodpowiedniej jakości działań medycznych, 
 • postawienia, uzyskania nieprawidłowej diagnozy medycznej, 
 • błędu medycznego, 
 • niewłaściwego oskarżenia służb medycznych, 
 • niezgodnego z prawem, bezpodstawnego ściągania lekarzy do odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • wiele innych.