Jak zgłosić biuro rachunkowe do ZUS?

Jak zgłosić biuro rachunkowe do ZUS?

Praca Usługi

Jak zgłosić biuro rachunkowe do ZUS? Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach studia związane z rachunkowością i finansami cieszą się ogromną popularnością. Wówczas studenci zyskują wiedzę, która jest niemalże niezbędna do tego, aby prowadzić biuro rachunkowe. Część ambitnych osób spróbuje swoich sił, decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego lub biura rachunkowego.

Czym charakteryzuje się biuro rachunkowe? W jaki sposób założyć biuro rachunkowe? Jaki kod PKD w przypadku biura rachunkowego będzie odpowiedni? Co powinniśmy wiedzieć na temat składek ZUS w biurze rachunkowym? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można w poniższym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych czytelników

Czym charakteryzuje się biuro rachunkowe?

Przeciętne biuro rachunkowe wykonuje różnorodne usługi. Wśród nich wyróżnić możemy okresowe określanie i sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Dokonuje się tego za pośrednictwem doskonale znanej inwentaryzacji. Specjaliści z reguły prowadzą księgi rachunkowe- robi się to na podstawie dowodów księgowych, takich jak chociażby faktury. Ujmują one zapisy zdarzeń, które miały miejsce. Odbywa się to w porządku systematycznym, jednocześnie chronologicznym. Warto również pamiętać o tych że w biurach rachunkowych prowadzone są sprawozdania finansowe, a także następuje wycena zarówno aktywów, jak i pasywów. Co godne podkreślenia- ustala się wynik finansowy, na podstawie którego możliwe jest wywnioskowanie czy firma zarobiła, a może straciła pieniądze w danym roku. Jedną z czynności wykonywanych przez biura rachunkowe jest gromadzenie i przechowywanie dokumentów, które są przewidziane w ustawie o rachunkowości- najczęściej są to dowody księgowe.

W jaki sposób założyć biuro rachunkowe?

Jak zgłosić biuro rachunkowe do ZUS?
Jak zgłosić biuro rachunkowe do ZUS?

Skoro wiemy już, czym charakteryzuje się biuro rachunkowe, warto chwilę zastanowić się nad tym, w jaki sposób założyć taką działalność. Zdecydowana większość osób decyduje się na to, aby zarejestrować firmę w KRS, jednocześnie założyć spółkę prawa handlowego. Najbardziej korzystna wydaje się być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozwiązanie to z reguły wybierane jest przez persony, które to zdecydują się na założenie własnego biura rachunkowego. Jest to spółka kapitałowa- w praktyce oznacza to, że konieczny okaże się kapitał, którego wysokość wynosi przynajmniej 5000 zł. Jest to wymóg niezbędny, w przeciwnym, wypadku zgłoszenie spółki w KRS okaże się niemożliwe. W przypadku prowadzenia działalności w spółce, wszelkie regulacje znajdziemy w Kodeksie spółek handlowych. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, iż posiada osobowość prawną. W praktyce oznacza to, że może zarówno pozywać, jak i być pozywaną. Za ewentualne zobowiązania finansowe współwłaściciele nie obowiązują. Wierzyciel może dokonać egzekucji majątki spółki do wysokości kapitału zakładowego. Ze względu na to, że spółki z o.o. mają osobowość prawną, niezbędnym elementem jest prowadzenie pełnej księgowości.

Polecamy usługi:

Jaki kod PKD w przypadku biura rachunkowego będzie odpowiedni?

Rejestrowanie własnego biura rachunkowego to nie jest skomplikowana kwestia. Problematyczne może jednak okazać się wskazanie tzw. kodu PKD W przypadku takiej działalności prezentuje się on następująco: 69.20.Z. Jest to działalność rachunkowo-księgowa lub doradztwo podatkowe. Wcześniej wspomniana podklasa obejmuje takie czynności, jak chociażby księgowanie transakcji gospodarczych, kontrolowanie i zatwierdzanie bilansów finansowych, doradztwo podatkowe, reprezentowanie klientów przed urzędami skarbowymi, sporządzanie bilansów, przygotowywanie dokumentów o dochodach osób w celach podatkowych .Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wcześniej wspomniany kod nie obejmuje m.in. przetwarzania danych, ściągania należności, konsultacji związanych z zarządzaniem systemami księgowymi.

Co powinniśmy wiedzieć na temat składek ZUS w biurze rachunkowym?

Kiedy rozpoczynamy przygodę z prowadzeniem biura rachunkowego, wówczas konieczne jest zgłoszenie działalności do ZUS na druku CEIDG-1. W dalszej kolejności wniosek ten (razem z kopią), przesyłany jest do ZUS. Sporządzane jest zgłoszenie płatnika składek na formularzu ZIS. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego zgłoszenia się do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego. Na zgłoszenie przedsiębiorca ma 7 dni od daty, w której działalność gospodarcza została rozpoczęta. Dokonanie tego jest możliwe w przypadku wypełnienia jednego z dwóch formularzy. Pierwszy z nich to ZUS ZUA, o ile właściciel podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Drugi z nich to ZUS ZZA, gdy przedsiębiorca podlega jedynie zdrowotnemu ubezpieczeniu. Co ciekawe, jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe- dla przedsiębiorcy jest ono dobrowolne. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że na start często możemy liczyć na ulgę i preferencyjne składki- z pewnością jest to godne uwagi.