Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia

Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia

Usługi Praca

Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia – na przestrzeni ostatnich lat instytucja stowarzyszenia cieszy się coraz większą popularnością wśród nowo zakładanych podmiotów. Zgodnie ze statystykami, są to również najliczniej otwierane podmioty, nie będące przedsiębiorstwami w 2020 roku. Stowarzyszenie, podobnie jak fundacja jest organizacją pozarządową, jednak to właśnie stowarzyszenie cieszy się znacznie większą popularnością. Dlaczego?

Zakładając stowarzyszenie, od osób zakładających nie jest wymagany wkład własny. W przypadku fundacji jest to warunek konieczny. Jeśli grupa osób chcę otworzyć stowarzyszenie, mogą bez nadmiernych formalności zacząć działać Fundacja natomiast to podmiot, który jest powoływany przez jedną, konkretną osobę, zwaną fundatorem. Chcąc zarejestrować oficjalnie fundację, fundator jest zobowiązany do wniesienia tak zwanego funduszu założycielskiego, który jest wymogiem koniecznym przed zarejestrowaniem firmy w KRS. Jak kształtuje się kwestia księgowości w stowarzyszeniu? Czy istnieje możliwość wyboru dotyczący formy prowadzonej księgowości? Czy dobrym pomysłem jest zlecenie prowadzenia księgowości do biura rachunkowego?

Czy stowarzyszenia mogą wybrać rodzaj prowadzonej księgowości?

Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia
Jak prowadzić księgowość stowarzyszenia

Każdy podmiot na rynku, niezależnie od tego, czy jest to działalność gospodarcza, której celem jest osiąganie zysku, czy jest to stowarzyszenie bądź fundacja, ma obowiązek rzetelnego rozliczania się i ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych, które mają miejsce na przestrzeni roku finansowego. To, jaki rodzaj księgowości musi wybrać konkretne stowarzyszenie, jest ściśle uzależnione od tego, czy stowarzyszenie jest zwykłe czy posiadające osobowość prawną. Stowarzyszenie ma prawo wyboru spośród różnych sposobów prowadzenia księgowości wiol.com.pl.

Wybór ten jednak nie istnieje w momencie, gdy stowarzyszenie jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tej sytuacji ze względu na osobowość prawną, przepisami które regulują kwestie związane z  księgowością, jest Ustawa o Rachunkowości, która wymaga od podmiotów prowadzenia pełnej rachunkowości. W innym wypadku stowarzyszenia zwykłe mają możliwość wyboru spośród dwóch opcji – pełna księgowość czy księgowość uproszczona, oparta na Księdze przychodów i rozchodów.

Zobacz również:

Księga przychodów i rozchodów

Uproszczona księgowość polega na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, czyli rejestru, w którym notuje się wszelkie zdarzenia gospodarcze mające miejsce w ciągu roku finansowego. W tego typu ewidencji notuje się zdarzenia takie jak przychody stowarzyszenia, potencjalny zakup towarów, a także wydatki, w skład których wejść mogą wynagrodzenia, a także inne koszty związane z prowadzeniem stowarzyszenia. Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona w dniu rejestracji stowarzyszenia i może zostać założona w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie jednak większość firm decyduje się na wsparcie programów, za pośrednictwem których w sposób przejrzysty, szybki i sprawny można prowadzić księgę przychodów i rozchodów bez obaw o potencjalne błędy czy zaniedbania. 

Pełna księgowość

Stowarzyszenia, które ze względu na wpis do KRS są zobowiązane do stosowania pełnej rachunkowości, mają więcej obowiązków związanych z obszarem księgowym. Pełna księgowość to bardzo szczegółowy sposób na rozliczenie wszystkich wartości pieniężnych przepływających przez stowarzyszenie. W ramach prowadzenie pełnej księgowości w stowarzyszeniu, mamy obowiązek założenia ewidencji majątku oraz źródeł finansowania. Pełna księgowość to również wymóg przygotowania sprawozdania finansowego, które ukazuje wartości nie tylko na chwilę obecną, ale także ruchy, które miały miejsce na przestrzeni ostatniego roku. Dodatkowo wymogiem jest prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę w stowarzyszeniu. Pełna księgowość należy do najbardziej kompleksowego rodzaju prowadzonej księgowości, która ukazuje pełnię finansów, począwszy od wartości stowarzyszenia, przez jego wyniki finansowe aż po źródła finansowania.

Czy warto skorzystać z usług biura rachunkowego?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to duże wyzwanie, szczególnie dla założycieli stowarzyszenia, którzy nie odebrali ekonomicznego wykształcenia. Samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się po pierwsze z ogromną odpowiedzialnością a po drugie z poświęceniem wielu godzin na studiowanie najnowszych przepisów. Jeśli wskutek swojej niewiedzy popełnimy jakiś błąd, potencjalna kontrola nie będzie litościwa i nałoży na nas z tego tytułu karę. Dlatego właśnie warto skorzystać z usług biura rachunkowego. Poprzez zlecenie usługi prowadzenia finansów do biura, pozbywamy się odpowiedzialności za potencjalne błędy. Co to oznacza? W momencie, gdy biuro rachunkowe wykona jakiś błędny zapis, potencjalna kara lub straty finansowe są finansowane z polisy ubezpieczeniowej. Ponadto, biuro rachunkowe posiada sztab osób, które zaznajomione są z wszystkimi przepisami, co pozwala nam na skupienie się na istocie stowarzyszeniu, a nie uczeniu się finansów.