Sketchnoting – co to jest?

Sketchnoting – co to jest?

Marketing i reklama Usługi

Sketchnoting – co to jest? Sketchnoting to bardzo efektywna forma nauki, nic więc dziwnego, że zyskuje na popularności.

Sketchnoting – co to jest?

Sketchnoting jest również znany jako robienie notatek wizualnych i o to w tym wszystkim chodzi. Za pomocą kombinacji tekstu, symboli i rysunków możemy otworzyć w przestrzeni roboczej serię pomysłów własnych lub innych osób. Nasze – na przykład, gdy robimy burzę mózgów, próbując wybrać najlepsze pomysły z konkursu pomysłów lub pomysły na zorganizowanie opowiadania lub książki. Innych – na przykład kiedy słuchamy wykładów i przekładamy zdobytą wiedzę na wizualne notatki. Zaletą tego stylu robienia notatek jest przede wszystkim ich atrakcyjność wizualna. Co więcej, dla wielu osób takie notatki są łatwiejsze do zapamiętania. To nie tylko seria monochromatycznych, nudnych tekstów. Kolorowe litery, grafiki i symbole, których używamy do przedstawiania zapisanych informacji, są łatwiejsze do zapamiętania.

Skąd pochodzą notatki ze szkicu?

Sketchnoting – co to jest?
Sketchnoting – co to jest?

Chociaż podejście do tworzenia notatek wizualnych może wydawać się oczywiste, nie zostało sformalizowane aż do 2006 roku. Jej autorem jest projektant Michael Rohde. Stworzył ten model pracy z danymi, ponieważ uważał tradycyjną formę robienia notatek tekstowych za zbyt stresującą i rozpraszającą. Notatki szkicowe z jednej strony pozwalają mu szybko zawrzeć wszystkie potrzebne informacje, z drugiej zaspokajają jego potrzebę kreatywności, która często odwraca jego uwagę od szkicowania i przerywa tradycyjne notowanie. Metoda okazała się tak skuteczna, że ​​udoskonalił ją i udostępnił innym w ciągu następnych kilku lat. W końcu napisał dwie książki, aby podzielić się tym podejściem z szerszą publicznością. Opublikowane odpowiednio w 2012 i 2014 roku. Oba skupiają się na nauce sztuki skutecznego sporządzania notatek wizualnych.

Elementy szkicu

Chociaż pomysł może wydawać się prosty, w rzeczywistości pomaga nam najbardziej, gdy poznamy przynajmniej podstawy teorii i spróbujemy się jej trzymać.

Efektywne notatki szkicu zawierają następujące elementy:

  • planowanie,
  • słuchanie,
  • przetwarzanie,
  • pismo,
  • obraz.

Planowanie

Ten etap ma miejsce, zanim jeszcze zaczniemy robić notatki wizualne. W tym kroku musimy przygotować wszystkie materiały potrzebne do sporządzenia wizualnych notatek na zadany temat. Warto też wcześniej zastanowić się, która metoda zapisu informacji jest najlepsza dla danego tematu i zweryfikować sposób przekazywania wiedzy przez danego instruktora, przygotowując ją do przełożenia na tego typu notatki.

Słuchanie

Efektywne robienie notatek wymaga uważnego słuchania. Podczas robienia notatek musimy zawsze zwracać uwagę na prowadzącego i starać się uchwycić najważniejsze informacje. Warto też wspomnieć o najważniejszych cytatach i wnioskach.

Przetwarzanie

Słuchając, stale oceniamy wartość informacji, aby uchwycić te, które są godne uwagi. Przetwarzanie to krótki moment między momentem, w którym słyszymy informacje, a momentem ich zapisania. Następnie zdecyduj, co zapisać, a czego nie. To ważny krok, ponieważ nie da się spisać wszystkiego, co słyszymy. Musimy umieć decydować, co jest ważne, a co nie.

Pismo

Zachowanie informacji w technice szkicowo-notatkowej nie oznacza żmudnego kopiowania tego, co powiedział wykładowca, wręcz przeciwnie. Zapisujemy tylko najważniejsze informacje i wzbogacamy je krótkimi cytatami i wnioskami. Komunikujemy relacje między informacjami poprzez orientację informacji w obszarze roboczym i grafikę między nimi.

Obraz

Ważnym elementem szkicowania jest dodawanie symboli i grafiki. Ponieważ rejestrujemy tylko najważniejsze dane, rysunki pomagają nam się w nich pozycjonować. Dzięki nim możemy czytać treść notatek, a także znacznie ułatwiają zapamiętywanie.

Składniki notatek szkicu

Używamy tekstu i rysunków do tworzenia wizualnych notatek — to już wiemy. Istnieją jednak podtypy, które ułatwiają korzystanie z tej techniki.

Używamy przede wszystkim następujących technik adnotacji szkicowych:

  • tekst,
  • liczby podstawowe,
  • rama,
  • łacznik,
  • ikony i symbole.

Tekst

Użycie słów pisanych jest bardzo widoczne. Chodzi o spisanie najważniejszych danych i informacji czystym tekstem. Jednak w zależności od wagi informacji i jej charakteru możemy przechowywać ją na różne sposoby. Możemy odzwierciedlić nasz stosunek do danych, rozróżniając rozmiar i kolor liter.

Liczby podstawowe

Podstawowe kształty używane w szkicowaniu to trójkąty, kwadraty, prostokąty, koła i owale. Są one najczęściej używane w formie punktorów w celu odróżnienia, a czasem podkreślenia pewnych danych.

Rama

Ramki najczęściej przybierają formę chmurek, banerów lub kwadratów. Służą przede wszystkim do izolowania i etykietowania powiązanych grup informacji.

Łącznik

Łączniki obejmują strzałki, linie, linie kropkowane i ścieżki. Używamy ich do łączenia powiązanych danych.

Ikony i symbole

To wszystko, co możemy wymyślić i zmapować. Mogą to być symbole drzewa, ołówki, koperty, żarówki czy różne ikony. Mają one na celu ułatwienie zrozumienia adnotacji i uczynienie ich bardziej atrakcyjnymi.