Czy warto jest studiować geologię złożową?

Czy warto jest studiować geologię złożową?

Edukacja Usługi

Czy warto jest studiować geologię złożową? Górnictwo i geologia, a w tym i specjalizacja geologii złożowej, jest to dość ciekawy kierunek studiów. W naszym kraju do tej pory nie znalazło studiowanie tych kierunków specjalnego uznania. Jak wspomniano, choć jest to bardzo perspektywiczne, nie wszyscy wiedzą, dlaczego warto studiować tę dziedzinę nauki.

Geologia złożowa – dlaczego w Polsce nie jest to popularny kierunek studiów?

Górnictwo i geologia, a z nimi geologia złożowa jest niezbyt popularnym kierunkiem studiów, ponieważ w Polsce w pewnym momencie, górnictwo było w bardzo dużym regresie. Właściwie oprócz górnictwa miedziowego, większość kopalni była w bardzo trudnej sytuacji finansowej i właściwie mało kto przewidywał, aby sytuacja ta miała się zmienić. Na początku 21 wieku, na górnictwo i geologię można było dostać się najłatwiej, ponieważ było najmniej chętnych. Ogólnie uważano, że absolwenci tych kierunków nie będą mieli w życiu zawodowym łatwo. Jednak ulega to zmianie.

Geologia złożowa, a praca za granicą

Jeżeli chcielibyśmy pracować dla zachodniego konsorcjum, za naprawdę dobre pieniądze, to geologia złożowa może okazać się doskonałym kierunkiem. Wynika to głównie z tego, że jest to branża, w której obracają się naprawdę duże pieniądze, a fachowcy są dobrze opłacani. Jednocześnie na całym świecie brakuje różnego rodzaju specjalistów, którzy są związani z geologią złożową, wydobyciem minerałów, przeróbką chemiczną rudy, metalurgią i tym podobne. Z tego to powodu, jeżeli chcemy pracować za granicą i mieć dobrze płatną pracę w swoim zawodzie, studiowanie geologii złożowej jest jak najlepszym wyborem kierunku studiowania.

Dlaczego geologia złożowa jest tak istotna?

Może pojawić się pytanie, dlaczego akurat geologia złożowa jest taki istotnym kierunkiem. Ostatecznie w Polsce jest bardzo wielu absolwentów wyższych uczelni, którzy teoretycznie mogliby znaleźć dobrą pracę za granicą, ale po wyjeździe, takiej pracy w zawodzie znaleźć nie potrafią. Wynika to przede wszystkim z tego, że praca geologa złożowego jest bardzo odpowiedzialna. Na podstawie jego analizy mogą zapaść decyzje o wydaniu na przykład kilkudziesięciu milionów euro, na rozpoczęcie wydobycia w zupełnie innej części świata, niż dotychczas wydobycie przez daną firmę było realizowane. Z tego to powodu zagraniczne firmy, nie patrzą się na to, ani z jakiego jesteśmy kraju i jaką skończyliśmy uczelnię, tylko na to, jakie mamy kwalifikację i jak pewne będą nasze oceny i analizy. Z tego to wynika również fakt, że jeżeli chcemy faktycznie pracować za granicą, to musimy się do studiów przykładać i musimy po prostu wiedzieć, co robimy i to rozumieć.

Czy w Polsce można zdobyć dobre wykształcenie geologa złożowego?

Geologia złożowa, choć nie jest popularnym kierunkiem, jest również kierunkiem, na którym wykłada bardzo wielu wybitnych specjalistów w skali światowej. Polacy mają naprawdę duży dorobek naukowy, jeżeli chodzi o geologię i górnictwo i to dlatego studiowanie w naszym kraju, może dać podstawy już do tego, aby pierwszej pracy szukać właśnie za granicą.

Co powinien potrafić geolog złożowy?

Czy warto jest studiować geologię złożową?
Czy warto jest studiować geologię złożową?

Geologia złożowa jest to kierunek, na którym musimy poznać różnego rodzaju metody wydobywcze, metody przetwórstwa metali, chemię rud mineralnych, metalurgię, hydrometalurgię, kompleksowanie oraz całą gamę innych pożytecznych informacji. Nie jest to na pewno kierunek łatwy i przystępny. Jeżeli się na niego zdecydujemy, to oprócz chęci zarobienia dużych pieniędzy, powinniśmy wykazywać się predyspozycjami w kierunku nauki przedmiotów ścisłych oraz chęcią do tego, aby taką wiedzę zdobywać. Nie możemy być na przykład dobrym geologiem złożowym, jeżeli będziemy świetni z matematyki (co oczywiście również jest pożądane), ale na przykład chemia nie będzie nam szła dobrze. Bardzo proste błędy w analizie chemicznej złoża, mogą doprowadzić do tego, że chociaż nasz raport będzie wskazywał na potencjalnie dużą szansę na wydobycie, to ostatecznie może się okazać, że z tego wydobycia nic nie będzie lub pociągnie ono zdecydowanie większe koszty, niż początkowo zakładano.

Czy w Polsce geolog złożowy również może znaleźć pracę?

Jak wspomniano, geologia złożowa jest to poszukiwana gałąź nauki za granicą, ale w Polsce również potrzebujemy specjalistów z tej dziedziny. Wynika to przede wszystkim z faktu, że na przykład taki KGHM, czyli jeden z największych wytwórców miedzi na świecie, ma bardzo skomplikowane złoże. Złoże nasze, które jest zlokalizowane w legnicko-głogowskim zagłębiu miedziowym, jest to złoże o charakterze polimetalicznym, które dodatkowo cechuje się bardzo dużą zmiennością, w zależności od tego, w którym miejscu się je wydobywa. Geologowie złożowe są zatem potrzebni na bieżąco w naszym kraju. Dodatkowo warto wspomnieć, że planowane są na przestrzeni lat kolejne inwestycje górnicze, które na celu mają nie tylko wydobycie miedzi, ale również innych minerałów które, chociaż w Polsce są dość rzadkie, to ich rosnąca cena na rynkach światowych, może sprawić, że i w Polsce ich wydobycie stanie się opłacalne, a za wydobyciem zawsze idzie praca.